Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Preview: Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Preview: Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Preview: Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC
Preview: Tamiya Konghead 6x6 (G6-01) KIT ohne ESC